Montowanie konstrukcji stalowych – Jak wygląda proces produkcji i montażu?

Hale i konstrukcje stalowe odgrywają coraz większą rolę we współczesnym budownictwie przemysłowym i magazynowym. Szybkość realizacji inwestycji, wysoka wytrzymałość i elastyczność to główne zalety tego rozwiązania konstrukcyjnego.

Jednak aby móc cieszyć się zdobyczami nowoczesnego budownictwa stalowego, niezbędne jest zrozumienie specyfiki i wymagań tej technologii na każdym etapie – od projektu, poprzez produkcję, aż po montaż gotowych elementów. W niniejszym artykule przybliżone zostaną kluczowe zagadnienia związane z wytwarzaniem konstrukcji stalowych oraz ich montażem na placu budowy.

Omówione będą m.in. etapy produkcji elementów stalowych, kontrola jakości, organizacja i przebieg prac montażowych, stosowane maszyny i urządzenia, a także zasady bezpieczeństwa. Poznanie technicznych i technologicznych aspektów tego procesu pomoże lepiej zrozumieć uwarunkowania i wyzwania nowoczesnego budownictwa stalowego.

Proces produkcji konstrukcji stalowych

Produkcja konstrukcji stalowych to złożony i wymagający proces, który składa się z kilku kluczowych etapów:

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych

 • Szczegółowy projekt zawierający klasę wykonania konstrukcji, wymagania co do przygotowania powierzchni i wykonania spoin, otworowanie, zestawienie materiałowe
 • Wykonywany na podstawie projektu budowlanego, z zachowaniem wszystkich gabarytów konstrukcji

Kontrola jakości materiałów i elementów stalowych

 • Weryfikacja dostawcy stali i zgodności materiału z projektem
 • Segregacja materiału po dostawie wg rodzaju profilu, grubości blach i wielkości łączników

Cięcie i obróbka blach stalowych

 • Precyzyjne cięcie materiału z dużą dokładnością
 • Przygotowanie powierzchni przed wykonaniem robót spawalniczych
 • Wykonanie blach węzłowych

Spawanie elementów konstrukcyjnych

 • Wykorzystanie nowoczesnego, energooszczędnego sprzętu spawalniczego
 • Spawanie przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami

Kontrola jakości wykonania i badań

 • Kontrola zgodności z dokumentacją i normami
 • Badania nieniszczące spoin
 • Pomiary grubości powłok antykorozyjnych

Zabezpieczenie antykorozyjne

 • Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem
 • Kontrola warunków malowania (temperatura, wilgotność)

Dokumentacja powykonawcza

 • Przygotowanie dokumentacji i deklaracji zgodności CE
 • Oznakowanie konstrukcji znakiem CE

Montaż hali stalowej

Montaż konstrukcji stalowych to bardzo odpowiedzialny etap prac, wymagający starannego przygotowania i precyzyjnego wykonania. Poniżej przedstawiono kluczowe elementy tego procesu:

Przygotowanie placu budowy i wykonanie fundamentów jest krytycznym elementem dla prawidłowego montażu konstrukcji stalowej. Obejmuje ono:

 • Geodezyjne wytyczenie obrysu fundamentów
 • Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe
 • Zbrojenie i betonowanie fundamentów zgodnie z projektem
 • Wykonanie kotew fundamentowych do mocowania słupów

Montaż słupów i belek głównych konstrukcji

 • Ustawienie słupów na wyznaczonych punktach za pomocą dźwigu
 • Wypoziomowanie i zamocowanie słupów do fundamentów
 • Montaż belek i rygli głównych łączących słupy
 • Sprawdzenie prawidłowości ustawienia elementów

Montaż wiązarów dachowych i pokrycia dachu

 • Podniesienie gotowych wiązarów dachowych i ustawienie ich w osiach rozstawu
 • Połączenie wiązarów z belkami i słupami
 • Montaż poszycia dachu z blach oraz rynien i rur spustowych

Wykonanie elewacji i wykończenie hali

 • Montaż ścian zewnętrznych z paneli warstwowych lub blachy trapezowej
 • Wykonanie drzwi, bram, okien i innych otworów w ścianach
 • Montaż opierzeń, parapetów i innych elementów elewacji
 • Wykończenie wewnątrz hali zgodnie z projektem

Zalety budownictwa stalowego

Budownictwo stalowe cieszy się coraz większą popularnością ze względu na liczne zalety tego rozwiązania. Hale i konstrukcje stalowe charakteryzują się przede wszystkim:

Szybkością realizacji inwestycji

Produkcja elementów stalowych odbywa się w warunkach warsztatowych, co pozwala na prefabrykację konstrukcji. Montaż gotowych elementów na placu budowy jest szybki i nie wymaga długiego czasu wiązania, jak w przypadku konstrukcji betonowych. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji inwestycji nawet o kilka miesięcy.

Wysoką wytrzymałością i trwałością konstrukcji

Stal charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia, zarówno statyczne, jak i dynamiczne. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana konstrukcja stalowa może służyć przez dziesięciolecia bez utraty parametrów wytrzymałościowych. Stal zachowuje swoje właściwości mechaniczne nawet w niskich temperaturach.

Możliwością rozbudowy i przebudowy obiektu

Konstrukcja stalowa daje dużą elastyczność w przypadku zmiany przeznaczenia obiektu lub potrzeby rozbudowy. Demontaż części elementów i montaż nowych jest stosunkowo prosty. Umożliwia to dostosowanie budynku do zmieniających się w przyszłości potrzeb użytkownika.

Korzystnym bilansem ekologicznym

Materiały stalowe są w pełni podlegają recyklingowi. Elementy rozbiórkowe mogą zostać ponownie przetopione i wykorzystane do produkcji nowych konstrukcji. Stal jest też materiałem neutralnym dla środowiska w fazie eksploatacji obiektu.

Budownictwo stalowe łączy zatem liczne zalety ekonomiczne i użytkowe. Coraz chętniej sięgają po nie inwestorzy i projektanci.

Często zadawane pytania:

Oto przykładowe FAQ dotyczące konstrukcji stalowych w halach przemysłowych:

Jakie są zalety konstrukcji stalowych w halach przemysłowych?

Konstrukcje stalowe mają szereg zalet w zastosowaniach przemysłowych:

 • Szybki i łatwy montaż – gotowe elementy konstrukcyjne można szybko zmontować na miejscu budowy.
 • Elastyczność – układ słupów i belek można łatwo dostosować do potrzeb technologicznych hali.
 • Wytrzymałość – stal zapewnia wysoką wytrzymałość przy stosunkowo niewielkiej masie konstrukcji.
 • Odporność na korozję – poprzez zabezpieczenia antykorozyjne, np. cynkowanie lub malowanie.
 • Ognioodporność – właściwie zaprojektowana konstrukcja stalowa jest ognioodporna.

Jakie rodzaje fundamentów stosuje się pod hale stalowe?

Pod słupy stalowe stosuje się zazwyczaj:

 • Stopy fundamentowe – bloki zbrojonego betonu.
 • Belki podwalinowe – podłużne elementy opierające słupy, zabezpieczające przed wilgocią.

Dodatkowo pod ściany murowane wykonuje się ławy fundamentowe.

Jakie badania wykonuje się na konstrukcjach stalowych hal?

Główne badania to:

 • Kontrola wizualna spoin spawanych.
 • Badania nieniszczące spoin, np. radiograficzne, ultradźwiękowe.
 • Badania wykonuje się przed, w trakcie i po spawaniu zgodnie z normami.

Zakres badań zależy od klasy wykonania konstrukcji. Im wyższa klasa, tym większe wymagania co do jakości spoin.

Jak często należy kontrolować konstrukcję stalową hali?

Zaleca się:

 • Okresowe przeglądy konstrukcji minimum raz w roku.
 • Stałe kontrolowanie stanu połączeń i naciągów co pewien czas.
 • Usuwanie śniegu z dachu, aby nie przeciążyć konstrukcji.
 • Czyszczenie pokrycia ścian i dachu dla zachowania estetyki.

Regularne kontrole pozwolą wykryć ewentualne usterki i zapobiec poważniejszym uszkodzeniom konstrukcji.

Jakie są najczęstsze uszkodzenia konstrukcji stalowych hal?

Do typowych uszkodzeń należą:

 • Rozprucia poszycia (plandek) na ścianach i dachu.
 • Wgniecenia blach poszycia.
 • Uszkodzenia ram konstrukcji np. przez pojazdy.
 • Zawalenie konstrukcji przez zalegający śnieg.

Większość tych uszkodzeń można naprawić poprzez wymianę uszkodzonych elementów.

Jakie dokumenty są wymagane przy budowie stalowej hali?

Hale stalowe jako budowle tymczasowe wymagają[6]:

 • Zgłoszenia budowy do nadzoru budowlanego.
 • Uzyskania pozwolenia na budowę na określony czas.
 • Rzut i opis konstrukcji dla zgłoszenia budowy.

Zgłoszenie powinno zawierać dane inwestora, lokalizację, gabaryty i przeznaczenie hali.


Dodaj komentarz